สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
รู้หน้าที่ สามัคคี มีวินัย ใช้คุณธรรม
ขนาดตัวหนังสือแสดงผล

เอกสารเผยแพร่

คู่มือ

กำลังพัฒนาระบบ !.

ระเบียบวาระ/รายงานประชุม

กำลังพัฒนาระบบ !.

แบบฟอร์ม

กำลังพัฒนาระบบ !.

เชิญประชุม/อบรม

กำลังพัฒนาระบบ !.

กิจกรรมอื่นๆ

กำลังพัฒนาระบบ !.

อัลบั้มรูปภาพ/กิจกรรม
เครือข่ายบริการในสังกัด
ศสช.คำข่า ศสช.รพ.น้ำยืน รพ.สต.บ้านตาโม ต.โซง รพ.สต.บ้านปลาขาว ต.ยาง รพ.สต.บ้านแข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ รพ.สต.บ้านโนนสูง ต.โดมประดิษฐ์ รพ.สต.บ้านกุดเชียงมุน ต.โดมประดิษฐ์ รพ.สต.บ้านหนองครก-ตายอย รพ.สต.บ้านบุเปือย ต.บุเปือย รพ.สต.บ้านบ้านยางใหญ่ ต.ยางใหญ่ รพ.สต.บ้านสุขวัฒนา ต.เก่าขาม สถานบริการสาธารณสุขชุมชน รพ.สต.บ้านค้อ ต.โดมประดิษฐ์ รพ.น้ำยืน
รายงาน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ชื่อโครงการ
สถานะ
โครงการ พัฒนาระบบหนังสือเวียน เรียบร้อย
โครงการ พัฒนาเว็บไซต์ รพ.สต. ทุกแห่ง ดำเนินการ
ระบบ datacenter (แชร์ไฟล์ ศูนย์กลางเข้าถึงข้อมูลระบบงานทั้งหมดใน สสอ. เชื่อมโยงระหว่าง รพ.สต.) ดำเนินการ
ระบบข้อมูลรายงานแจ้งซ่อม ( แจ้ง ปัญหา ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ รพ.สต. ) ดำเนินการ
คลีนิคคอมพิวเตอร์ ( เยี่ยมบำรุงรักษา ตรวจสภาพ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำเดือน) ดำเนินการ
ผู้บริหาร

นายชวน จันทร์เลื่อน
สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
ปฏิทินปฏิบัติงานผู้บริหาร
ระบบงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน้าแรก แกลลอรี่ เว็บบอร์ด
สำนักงานสาธารณสุข อำเภอน้ำยืน
ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน
จังหวัด อุบลราชธานี 34260
โทร. 0-4537-1109
Copyright © 2016 namyuensso. All Rights Reserved. Powered by WordPress & Design Template By Mr.Wuttisak Thongmon