OD พัฒนาศักยภาพบุคลากร

โพสเมื่อ: 11 ตุลาคม, 2016 | | namyuensso

f18

OD พัฒนาศักยภาพบุคลากร

od-2559-%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%ad-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99_4009 od-2559-%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%ad-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99_4430 od-2559-%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%ad-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99_7528 od-2559-%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%ad-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99_8254

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
นายแพทย์ชิตชัย พุ่มจันทร์ ประธานมูลนิธิอาสาอนามัยชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ เที่ยวที่ 232 ปีที่ 39 อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน นายชวน จันทร์เลื่อน ร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอำเภอน้ำยืน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ประชุมบุคลากรในสังกัดสาธารณสุขอำเภอน้ำยืนประจำเดือนมกราคม 2561 รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ "ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ดิ่มแล้วขับ ตรวจจับแอลกอฮอล์" รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) การสร้างอำเภอต้นแบบปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงสูง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) นายแพทย์ จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน นายชวน จันทร์เลื่อน นำบุคลากรในสังกัดออกกำลังกายและแข่งขันกีฬา สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน นายชวน จันทร์เลื่อน ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปีงบ 2561 สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน นายชวน จันทร์เลื่อน ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ MOU 2561

แสดงความคิดเห็น